กฎหมายร่างกฎหมายในปัจจุบันก่อนที่คณะรัฐมนตรีจะสั่งให้เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีมาจากการสู้รบกับชาวมวยไทยและข่มขู่นักมวยและผู้ตัดสินซึ่งต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปีและปรับไม่เกิน 100,000 บาท ผู้ตัดสินที่รับเงินสินบนเพื่อแก้ไขปัญหาการจับคู่อาจถูกจำคุกไม่เกิน 10 ปีและถูกปรับจำนวน 200,000 บาท สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติมวยสากล

พ.ศ. 2542 ตามที่นายอดุลเดชอินทรพงศ์เสนอและอีก 38 คน กฎหมายยังต้องการนักมวยที่ประสงค์จะแข่งขันอย่างมืออาชีพเพื่อลงทะเบียนกับหน่วยงานกำกับดูแลของกีฬา หากอายุระหว่าง 12 ถึง 20 ปีพวกเขายังต้องการหนังสือยินยอมจากบิดามารดาหรือตัวแทนตามกฎหมาย นอกจากนี้ยังห้ามมิให้ผู้จัดแข่งขันมวยไทยอนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีแข่งขันโดยไม่ได้รับการอนุมัติจากเจ้าหน้าที่ กิจกรรมการชกมวยจะต้องกระตือรือร้นในการส่งเสริมกีฬาและปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยเฉพาะและกฎระเบียบ