การเปิดบัญชีธนาคารลูกค้าต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน KYC ที่ RBI กำหนดและพิธีการอื่น ๆ บริษัทต่างชาติที่ไม่มีสำนักงานหรือเซิร์ฟเวอร์ในประเทศอินเดียในการใช้บริการ Payments ในอินเดีย WhatsApp จำเป็นต้องมีสำนักงานและการชำระเงินในอินเดีย นอกจากนี้จำเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่ผู้ระงับข้อพิพาทสำหรับผู้ใช้ในประเทศอินเดียด้วย แต่ก็ยังได้รับอนุญาตให้ดำเนินการชำระเงิน

และบริการอื่น ๆ ต่อไปได้โดยไม่มีการตรวจสอบ คำร้องยังกล่าวหาว่าสื่อสังคมออนไลน์ยักษ์ใหญ่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายภาษีและกฎหมายอื่น ๆ ของอินเดีย แต่การเข้าถึงนั้นเป็นเรื่องที่ทุกคนใช้ไม่ว่าจะเป็นสามัญหรือแม้แต่ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น