การเลือกตั้งสมาชิกสภาเขตของฮ่องกงเริ่มต้นด้วยความสงบตั้งแต่เช้าวันนี้ ชาวฮ่องกงผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงออกไปใช้สิทธิกันแต่เนิ่นๆ ที่หน่วยเลือกตั้งบางแห่งมีประชาชนหลายร้อยคนไปเข้าคิวเพื่อลงคะแนน เนื่องจากเกรงว่า การลงคะแนนเสียงอาจจะต้องหยุดลงเนื่องจากการปะทะกันระหว่างผู้ประท้วงกับตำรวจเกิดขึ้นอีก

การประท้วงเรียกร้องต่อต้านรัฐบาลและเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงดำเนินต่อเนื่องเป็นเวลา 6 เดือน บางครั้งมีความรุนแรงมาก และการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นครั้งนี้ ถือเป็นตัววัดความนิยมของรัฐบาลฮ่องกงที่นำโดยนางแครี หลำ ผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกง บางคนมองว่า การเลือกตั้งสมาชิกสภาเขตครั้งนี้ เป็นเสมือนการลงประชามติว่าประชาชนสนับสนุนความเคลื่อนไหวในการประท้วงต่อต้านรัฐบาลหรือไม่ ในขณะที่การเผชิญหน้าระหว่างผู้ประท้วงกับตำรวจที่มหาวิทยาลัยโปลีเทคนิคก้าวเข้าสู่วันที่ 7 ในวันนี้ ตำรวจยังคงปิดล้อมรอบ ๆ มหาวิทยาลัย ส่วนผู้ประท้วงบางคนยังอยู่ในห้องเรียนและเจ้าหน้าที่ที่ให้ความช่วยเหลือปฐมพยาบาลก็ตระเวนอยู่รอบๆ มหาวิทยาลัย ในช่วงเช้าวันนี้เวลาประมาณ 7.30 น. ตามเวลาท้องถิ่น หรือ ตรงกับ 6.30 น. ตามเวลาในประเทศไทย ซึ่งเริ่มเปิดหีบเลือกตั้ง ผู้สื่อข่าวพบว่า มีเจ้าหน้าที่ตำรวจเพียงเล็กน้อยต่างกับที่มีรายงานก่อนหน้านี้ว่า ตำรวจวางแผนจะส่งเจ้าหน้าหน้าที่ไปรักษาการณ์ตามหน่วยเลือกตั้งทุกแห่ง เจ้าหน้าที่ทั้งหมด 31,000 นาย จะออกทำหน้าที่เกือบทุกคนในวันนี้ การเลือกตั้งในวันนี้ มีผู้สมัครทั้งสิ้น 1,104 คน มากเป็นประวัติการณ์เพื่อชิงเก้าอี้สมาชิกสภาเขต 452 ที่นั่ง โดยชาวฮ่องกง 4.1 ล้านคนลงทะเบียนในการเลือกตั้งครั้งนี้ซึ่งมากอย่างที่ไม่เคยปรากฎมาก่อน นางหลำออกไปใช้สิทธิเมื่อเวลา 8.30 น.