กรมวิชาการเกษตร จัดงานเปิดบ้านงานวิจัยที่เกษตรกลาง บางเขน ระหว่างวันที่ 25-28 พฤษภาคมนี้ คาดว่าจะมีผู้ร่วมงาน 2 หมื่นคน

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดบ้านงานวิจัยซึ่งจัดขึ้นโดยกรมวิชาการเกษตร ระหว่างวันที่ 25-28 พฤษภาคม 2561 ณ เกษตรกลาง บางเขน พร้อมกล่าวว่า การขับเคลื่อนงานเกษตรทุกโครงการเป็นโครงการที่ปฏิบัติได้จริงและที่ผ่านมาได้มอบนโยบายด้านการเกษตรไปแล้วทั้งหมด 15 โครงการซึ่งกรมวิชาการเกษตรมีหน้าที่นำความรู้ใหม่ๆไปเติมเต็มให้กับเกษตรกร

ทั้งนี้การจัดงานในส่วนกลางจะเกิดประโยชน์กับเกษตรกรได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย ดังนั้นในปีต่อไปอยากให้กรมวิชาการเกษตรประสานงานกับมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยด้านเกษตรกรรมในส่วนภูมิภาคเพื่อไปจัดงานลักษณะนี้ในส่วนภูมิภาคบ้าง คาดว่าจะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายคือเกษตรกรได้มากกว่านี้และเผยแพร่งานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรได้มากขึ้น

สำหรับกิจกรรมในงานจะแบ่งออกเป็น 3 โซนคือโซนผลงานวิจัย,โซนนวัตกรรมเพื่อการเกษตรและโซนผลงานวิชาการที่นำไปใช้ได้จริง นอกจากนี้ยังมีการจัดเสวนาเรื่องทุเรียนและมะพร้าวให้ความรู้กับเกษตรกรอีกด้วย โดยตลอดทั้ง 4 วันของการจัดงานคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 2 หมื่นคน – สำนักข่าวไทย