ขสมก.ยืนยันยังไม่มีนโยบายปรับขึ้นค่าโดยสารรถทุกประเภท ตามราคาน้ำมันในประเทศที่ปรับตัวสูงขึ้น

นายประยูร ช่วยแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลราคาขายปลีกน้ำมันภายในประเทศมีการปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งขณะนี้มีกระแสข่าวว่าสมาคมผู้ประกอบการรถโดยสารประจำทาง (รถเอกชนร่วมบริการ ขสมก.) เตรียมปรับขึ้นราคาค่าโดยสาร เพื่อให้สอดคล้องกับราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นนั้น ในส่วนของ ขสมก.ยังไม่มีนโยบายที่จะปรับขึ้นราคาค่าโดยสารรถทุกประเภทแต่อย่างใด เนื่องจากเกรงว่าจะส่งผลกระทบทำให้ประชาชนผู้ใช้บริการได้รับความเดือดร้อนจากการปรับขึ้นราคาค่าโดยสารดังกล่าว

ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างการศึกษาโครงสร้างต้นทุนอัตราค่าโดยสาร เพื่อให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง ซึ่งสอดคล้องกับแผนฟื้นฟูกิจการองค์การและแผนปฏิรูปรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้บริการและระบบเศรษฐกิจในภาพรวม นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพบริการรถโดยสารประจำทางให้ได้มาตรฐานสากล เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจสูงสุด และเห็นว่าอัตราค่าโดยสารใหม่มีความเหมาะสม ก่อนนำเสนอคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางประกาศกำหนดเป็นโครงสร้างราคาใหม่ที่มีความเหมาะสมต่อไป.-สำนักข่าวไทย