ไอออนของโลหะมีบทบาทสำคัญในเชิงโครงสร้างหรือเชิงหน้าที่ในด้านสรีรวิทยาของระบบชีวภาพของมนุษย์สิ่งจำเป็นสำหรับทุกชีวิตและความเข้มข้นในเซลล์ต้องถูกควบคุมอย่างเคร่งครัด การขาดหรือไอออนโลหะทางสรีรวิทยาเหล่านี้มากเกินไปอาจทำให้เกิดโรคร้ายแรงในมนุษย์ พบว่าการกลายพันธุ์ในจีโนมมนุษย์มีความสัมพันธ์อย่างมากกับโรคที่แตกต่างกัน

หากการกลายพันธุ์เหล่านี้เกิดขึ้นในบริเวณการเข้ารหัสของ DNA มันอาจขัดขวางการจับตัวของโลหะของโปรตีนและทำให้เกิดโรคร้ายแรงในมนุษย์ การทำความเข้าใจเกี่ยวกับการกลายพันธุ์ที่เกี่ยวข้องกับโรคที่เว็บไซต์ที่มีพันธะโลหะของโปรตีนจะอำนวยความสะดวกในการค้นพบยาใหม่ฐานข้อมูลที่แตกต่างกันเพื่อสร้างชุดข้อมูลการฝึกอบรมที่ครอบคลุม จากการดูสถิติจากข้อมูลที่เก็บรวบรวมทีมพบว่าโลหะต่างกันมีความสัมพันธ์ของโรคต่างกัน การกลายพันธุ์ในพื้นที่ที่มีผลผูกพันกับสังกะสีมีบทบาทสำคัญในเต้านมตับไตระบบภูมิคุ้มกันและโรคต่อมลูกหมาก