ผู้อำนวยการททท. ยุทธศักดิ์ศุภกรกล่าวว่าทางหน่วยงานไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเลี้ยงอาหารค่ำและททท. อาจดำเนินการทางกฎหมายต่อผู้ที่รายงานข่าวเท็จเพื่อทำลายชื่อเสียงของหน่วยงาน ผู้บริหารกล่าวว่านโยบายของททท. มีนโยบายให้จัดสรรงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส เขาเน้นย้ำอีกครั้งว่าหน่วยงานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานเลี้ยงอาหารค่ำที่จัดโดยเจ้าพระยาประชารัตน์

การพิจารณาระเบียบทางการเงินนั้นเป็นไปไม่ได้ที่จะทำอย่างนั้น นอกจากนี้การจัดสรรงบประมาณดังกล่าวยังต้องผ่านคณะกรรมการททท. เราไม่มีวาระการประชุมดังกล่าวในการประชุมของเรา นายณัฐพรรณเตชะสุวรรณผู้รับผิดชอบด้านการระดมทุนของพัลลภประชาธิปัตย์ยังปฏิเสธรายงานว่ากระทรวงการคลังและททท. ได้บริจาคเงินและเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำในวันพุธ