แหล่งข่าวเผยว่า ผู้กำหนดนโยบายของญี่ปุ่นกำลังพิจารณาเรื่องออกพันธบัตรรัฐบาลอายุ 50 ปี เพื่อให้รัฐบาลมีแหล่งเงินทุนราคาถูกระยะยาว ขณะที่นักลงทุนจะได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้น

แหล่งข่าวในกระทรวงคลังญี่ปุ่นเผยว่า ทางการยังไม่มีแผนจะออกพันธบัตรแบบนี้ในทันที กระทรวงคลังพิจารณาเรื่องนี้มานานแล้ว โดยได้เปิดรับฟังความเห็นผู้มีส่วนร่วมในตลาดมาตั้งแต่สามปีก่อน แต่ต้องพับแผนไปเพราะหานักลงทุนที่ต้องการซื้อไม่ได้ อย่างไรก็ดี ทางการยังไม่ปฏิเสธความเป็นไปได้และอาจหยิบมาพิจารณาอีกครั้งในระยะยาว แหล่งข่าวยอมรับว่า พันธบัตรอายุ 50 ปี อาจทำให้พันธบัตรระยะยาวอื่น ๆ ถูกดูดซับสภาพคล่องออกจากตลาด เพราะซื้อขายกันเฉพาะกลุ่มผู้ค้ำประกันและกองทุนบำนาญ ส่งผลให้ผลตอบแทนเสี่ยงผันผวนอย่างรุนแรง อีกทั้งยังมีความไม่แน่นอนว่าพันธบัตรอายุ 50 ปีจะได้รับการตอบรับมากหรือไม่ เพราะนักลงทุนอาจขาดทุนหนักหากผลตอบแทนปรับขึ้นมาก

เรื่องนี้กลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้งเมื่อนายฮารุฮิโกะ คุโรดะ ผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่นพูดเมื่อหลายวันก่อนว่า พันธบัตรรัฐบาลอายุ 50 ปี จะช่วยสกัดไม่ให้ผลตอบแทนของพันธบัตรอายุยาวมากลดลงมากเกินไป นายทาโร อาโสะ รัฐมนตรีคลังเสริมในหลายวันต่อมาว่า รัฐบาลอาจพิจารณาการออกพันธบัตรแบบนี้ ปัจจุบันพันธบัตรรัฐบาลอายุยาวที่สุดในญี่ปุ่นเป็นชนิด 40 ปี แต่มีสภาพคล่องต่ำมากเพียงร้อยละ 2.4 ของตลาดพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นทั้งหมด การออกพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวเป็นเรื่องที่ทั่วโลกสนใจ เพราะรัฐบาลประเทศต่าง ๆ มักใช้อัตราดอกเบี้ยต่ำมากเป็นตัวควบคุมระดับหนี้สิน ยุโรปบางประเทศออกพันธบัตรอายุ 100 ปีด้วยซ้ำ นายสตีเวน มนูชิน รัฐมนตรีคลังสหรัฐเผยว่า สหรัฐอาจพิจารณาออกพันธบัตรแบบนี้เช่นกัน