พาณิชย์แจ้งข่าวดีตลาดข้าวไทย เผยผู้ส่งออก 4 ราย ชนะประมูลขายข้าวขาว 25% ให้รัฐบาลฟิลิปปินส์ 2.125 แสนตัน มั่นใจช่วยเพิ่มยอดส่งออกและผลักดันให้ราคาข้าวในประเทศปรับตัวสูงขึ้น ส่วนยอดส่งออกข้าวเกือบ 5 เดือน ทะลุ 4.2 ล้านตัน มั่นใจทั้งปีตามเป้า 10 ล้านตัน

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคมที่ผ่านมารัฐบาลฟิลิปปินส์โดยหน่วยงาน National Food Authority (NFA) ได้เปิดประมูลนำเข้าข้าวเป็นการทั่วไป (G to P) เป็นชนิดข้าวขาว 25% ปริมาณ 250,000 ตัน ซึ่งผลการประมูลปรากฏว่าผู้ส่งออกข้าวไทย 4 ราย ชนะการประมูลขายข้าวขาว 25% ปริมาณรวม 212,500 ตัน คิดเป็นร้อยละ 85 ของปริมาณข้าวทั้งหมดที่เปิดประมูล ส่วนที่เหลืออีก 37,500 ตัน เป็นของ Olam International Ltd. จากสิงคโปร์ และ NFA กำหนดส่งมอบข้าวเดือนกรกฎาคม–สิงหาคม 2561 โดยก่อนหน้านี้กรมการค้าต่างประเทศชนะการประมูลขายข้าวขาว 25% แบบรัฐบาลต่อรัฐบาล (G to G) ให้ NFA ปริมาณ 120,000 ตัน กำหนดส่งมอบเดือนพฤษภาคม–มิถุนายน 2561 ไปแล้ว

“การชนะประมูลขายข้าวของเอกชนไทยครั้งนี้ นอกจากจะช่วยเพิ่มปริมาณส่งออกข้าวไทย รักษาส่วนแบ่งตลาดข้าวไทยในตลาดฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นประเทศผู้นำเข้าข้าวที่สำคัญของโลกแล้ว ยังทำให้มีคำสั่งซื้อปริมาณมากมารองรับผลผลิตข้าวไทยอย่างต่อเนื่องจนถึงเดือนสิงหาคม 2561 ส่งผลดีต่อตลาดข้าวไทยโดยรวม และราคาข้าวที่เกษตรกรจะได้รับ รวมทั้งช่วยรักษาระดับราคาข้าวไทยให้มีเสถียรภาพยิ่งขึ้น” นายสนธิรัตน์ กล่าว

ทั้งนี้ การส่งออกข้าวไทยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 22 พฤษภาคม 2561 มีปริมาณ 4.276 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2560 ที่มีปริมาณส่งออกอยู่ที่ 4.166 ล้านตัน หรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 2.64 มีมูลค่า 2,182 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.26 โดยมีตลาดส่งออกสำคัญ ได้แก่ จีน แอฟริกาใต้ อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ โดยคาดว่าการส่งออกข้าวไทยปี 2561 จะบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 10 ล้านตันอย่างแน่นอน สำหรับราคาส่งออกข้าวปัจจุบัน (เดือนเมษายน 2561) ข้าวขาวเฉลี่ยอยู่ที่ตันละ 451 ดอลลาร์สหรัฐ ข้าวนึ่งตันละ 447 ดอลลาร์สหรัฐ ข้าวหอมมะลิตันละ 1,152 ดอลลาร์สหรัฐ .-สำนักข่าวไทย