การตรวจสอบหางตา, ฮิบโป, เยื่อหุ้มสมองส่วนหน้า, เยื่อหุ้มสมองส่วนหน้าและเยื่อหุ้มสมองสมองควบคุมอารมณ์พื้นฐานรวมถึงความกลัวความสุขและความโกรธ นักวิจัยพบว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในภูมิภาคเหล่านั้นชี้ให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงที่เชื่อมโยงกับอาการเพื่อให้สามารถเห็นความแตกต่างทางโครงสร้างระหว่างสองกลุ่มนี้และในขั้นตอนของพล็อตนี้

ชี้ให้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับอะไมก์ดาลาจริงๆ เราสามารถใช้สิ่งนี้เป็นเครื่องมือคัดกรองเพื่อระบุตัวบุคคลที่มีความเสี่ยงหรือไม่นี่อาจเป็นการตอบสนองแบบปรับตัวที่เราสามารถตรวจสอบและใช้ในการติดตามแนวทางการรักษาสุขภาพจิตชนิดต่าง ๆ บางทีโยคะก็มีประโยชน์บางทีการทำสมาธิ มีประโยชน์บางทีอาจมียาที่สามารถปกป้องคนจากความชอกช้ำเหล่านี้หรือช่วยปรับปรุงเงื่อนไขของพวกเขาเพื่อให้สามารถระบุสิ่งที่เปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณเป็นที่น่าอัศจรรย์มันเปิดประตูไปสู่ความเป็นไปได้มากมายที่จะช่วยแก้ปัญหานี้