คณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ตัดสินใจที่จะปล่อยอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ 1.50% เพื่อสนับสนุนการขยายตัวและรับมือกับกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อโดยยังคงคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจในปีนี้ที่ร้อยละ 4.4 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 5 ใน 7 รายตกลงที่จะระงับอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานไว้ขณะที่สองคะแนนเพิ่มขึ้น 25 คะแนน

เป็นร้อยละ 1.75 เพื่อเพิ่มช่องว่างนโยบายและลดความเสี่ยงต่อเสถียรภาพทางการเงินอันเนื่องมาจากมาตรการผ่อนคลายทางการเงินที่ยืดเยื้อของไทย นายจตุรงค์จันทรางค์เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการเงินและ ธปท. ให้ความเห็นชอบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจในอัตราร้อยละ 4.4 ในปีนี้และร้อยละ 4.2 ในปีหน้าเนื่องจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยประมาณ อย่างไรก็ตามความเสี่ยงจากมาตรการผ่อนคลายทางการเงินที่ยืดเยื้อต่อระบบการเงินและความไม่แน่นอนของมาตรการคว่ำบาตรทางการค้าของสหรัฐฯต่อคู่ค้าและการแก้แค้นของ บริษัท ต้องได้รับการตรวจสอบ