นักลงทุนต่างชาติมีมูลค่า 1.15 ล้านล้านบาทในตลาดหุ้นไทยผ่าน NVDR ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 6.78 ของมูลค่าตลาดของตลาดหลักทรัพย์ที่ 17.03 ล้านล้านบาท ณ สิ้นเดือนมกราคม ณ เวลานั้นการถือครอง NVDR ที่ใหญ่ที่สุดอยู่ที่ธนาคารกรุงเทพด้วยจำนวน 645.74 ล้านหุ้นมูลค่าประมาณ 128 ล้านบาทรองลงมาคือธนาคารกสิกรไทยจำนวน 552.68 ล้านหุ้นมูลค่า 110,000 ล้านบาท

ปตท. และ 2.13 พันล้านหุ้นมูลค่า 103 ล้าน CP ทั้งหมด 812.04 ล้านหุ้น 63.1 พันล้านบาทและธนาคารไทยพาณิชย์ 346.82 ล้านหุ้นมูลค่า 46.1 พันล้านบาท นายไพบูลย์นลินทรางกูรประธานสภาองค์กรตลาดทุนไทย (Fetco) กล่าวว่าหาก NVDR ที่ถือโดยคนต่างด้าวรวมอยู่ใน MSCI หุ้นไทยจะได้รับน้ำหนักมากขึ้นในพอร์ตการลงทุนเนื่องจากกองทุนต่างประเทศจำนวนมากทำให้หุ้นของพวกเขาเลือกด้วย อ้างอิงถึงดัชนี MSCI นายสรพลตุลยาเสถียรรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโสตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกล่าวว่าตั้งแต่วันที่ 2 มกราคมถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์เงินลงทุนต่างประเทศจำนวน 7 พันล้านบาทลงทุนในตลาดหุ้นไทยและพันธบัตรรัฐบาลระยะยาว 1.8 พันล้านบาท