ศรีลังกาได้เริ่มต้นดำเนินการกับโครงการของจีนที่หยามกฎหมายภาษาท้องถิ่นในประเทศเว็บไซต์โครงการจีนหลายแห่งในประเทศแถบเอเชียใต้ถูกพบว่าใช้ภาษาจีนกลางและภาษาอังกฤษสำหรับป้ายและไม่สนใจภาษาราชการ ภาษาสิงหลและทมิฬ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงบูรณาการแห่งชาติภาษาราชการความก้าวหน้าทางสังคมและศาสนาฮินดูทวีตว่าการกระทำดังกล่าวได้เริ่มต้นขึ้น

เราไม่สามารถทนต่อการละเมิดกฎหมายภาษาท้องถิ่นที่ไซต์ภาษาจีนในศรีลังกาเราต้องการความช่วยเหลือหากมีความจำเป็น & วางแผนที่จะมีส่วนร่วมกับทุกคนรวมถึงสถานทูต Chinese เริ่มดำเนินการกับการใช้ภาษาจีนกลางหลังจากได้รับการร้องเรียน ชาวจีนในศรีลังกาควรเคารพกฎหมายท้องถิ่นเรากำลังได้รับการร้องเรียนเรื่องป้ายโฆษณาในโครงการภาษาจีนโดยใช้สคริปต์ภาษาจีนกลางและภาษาอังกฤษโดยไม่สนใจภาษาราชการทั้งสองภาษา